Zmiana zezwolenia na pobyt i pracę

W tytule przelewu podaj koniecznie dane - imię, nazwisko cudzoziemca - którego dotyczy opłata/wpłata.

Pamiętaj, że dowód wykonania przelewu należy wydrukować i załączyć do wniosku

Twoja płatność zostanie przekierowana do:

Centrum Obsługi Podatnika
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Rachunek: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070