Zezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę wykonywaną na rzecz pracodawcy, który prowadzi działalność w branży o charakterze sezonowym, określonym przepisami. Wykaz działalności uznawanych za pracę sezonową określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Wykaz ten możesz znaleźć na stronie internetowej: https://psz.praca.gov.pl/-/6223586-w-sprawie-podklas-dzialalnosci-wedlug.... Zezwolenie to wydaje starosta na okres do 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi