Zaproszenie - o czym warto pamiętać przy składaniu wniosku?

O czym warto pamiętać przy składaniu wniosku?

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem. Wypełniaj wniosek skrupulatnie i powoli - pytania we wniosku są przetłumaczone na trzy języki, w przypadku wątpliwości zasięgnij pomocy tłumacza.

Wypełniając wniosek o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń pamiętaj, aby:

  • wypełnić go czytelnie w języku polskim. Jeżeli nie znasz języka polskiego, skorzystaj z pomocy tłumacza
  • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym. Nie pomijaj niczego, zatajenie informacji może negatywnie wpłynąć na rozpatrzenie Twojego wniosku
  • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki
  • poinformować nas, jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe – napisz o tym w uzasadnieniu. Jeżeli zmieniałeś nazwisko, podaj również swoje poprzednie dane osobowe
  • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja. Jeżeli Twój adres do korespondencji jest inny, poinformuj nas o tym przy składaniu wniosku
  • nie ukrywać informacji, wniosek składany jest pod odpowiedzialnością karną
  • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim
  • podać dane kontaktowe, tj numer telefonu lub/i adres e-mail, co ułatwi nam kontakt z Tobą

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi