Złożyłem wniosek o pozwolenie na pobyt w regionie Gdańska jako wolontariusz i teraz chcę ubiegać się o pozwolenie na studia, ponieważ zostałem przyjęty na jedną z uczelni w Warszawie na studia stacjonarne - jak to zrobić?

Dodano: 31.10.2021

Jeśli procedura w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w Gdańsku (w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim) jest nadal w toku, powinieneś złożyć tam oświadczenie o przekazanie sprawy zgodnie z właściwością z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania i celu pobytu. Wniosek z dokumentami zostanie wówczas przekazany z Gdańska do Warszawy (do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi