Założyłem konto na portalu cudzoziemca inPOL w jaki sposób mam umówić się na wizytę?

Dodano: 29.12.2022

Po zalogowaniu pojawia się okno prezentujące funkcjonalności Portalu Cudzoziemca inPOL.  Wybieramy opcję <złóż nowy wniosek>, następnie procedurę legalizacji i okoliczność stanowiącą podstawę Twojego pobytu w Polsce. Wypełnij wszystkie pola formularza wniosku. Jeśli jakiekolwiek pole nie zostanie wypełnione lub zostanie wypełnione błędnie system poinformuję Cię o tym, wskazując błędną wartość. Po prawidłowym i bezbłędnym wypełnieniu formularza wybierz opcję 
<generuj wniosek>.

W kolejnym kroku dodaj skany dokumentów, istotnych dla Twojego postępowania legalizacyjnego, możesz dodać maksymalnie 15 plików. Oryginały dokumentów oraz ich kopie zabierz do okazania w trakcie wizyty w urzędzie, którą umówisz zaraz po wygenerowaniu wniosku, wybierając dostępną lokalizację i termin na złożenie wniosku.

Pamiętaj, że samo wygenerowanie wniosku nie stanowi potwierdzenia jego złożenia, dlatego pobierz wniosek za pomocą przycisku <pobierz>, wydrukuj wypełniony wniosek, podpisz i przynieś na umówioną wizytę wraz z niezbędnymi dokumentami.
Przyjmowane będą jedynie wnioski wygenerowane za pośrednictwem Portalu Cudzoziemca inPOL.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi