Nie mogę otrzymać nowego paszportu z kraju mojego pochodzenia. Czy mogę złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego bez tego dokumentu?

Dodano: 28.12.2022

Nie, cudzoziemiec, który występuje z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego musi przedstawić dokumenty stwierdzające jego tożsamość i obywatelstwo. Jeżeli występuje się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o nadanie obywatelstwa polskiego należy przedstawić ważną kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego wraz z ważnym dokumentem podróży. W przypadku gdy nie jest możliwe otrzymanie nowego dokumentu podróży z kraju pochodzenia, to można wystąpić o dokument podróży wydany przez właściwy organ w Polsce i przedstawić go na potrzeby postępowania.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi