Mam kartę pobytu czasowego od roku. Moja żona przyjechała do mnie i będzie składać wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, powołując się na pobyt ze mną. Czy dostanie kartę pobytu z „dostępem do rynku pracy”?

Dodano: 28.11.2019

Jeżeli jest to Twoja pierwsza karta na pobyt czasowy, żona otrzymując zezwolenie na podstawie pobytu z Tobą, nie otrzyma karty z „dostępem do rynku pracy”. Kartę z „dostępem do rynku pracy” żona może otrzymać w chwili, gdy przebywasz już w Polsce co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem przez żonę wniosku, posiadasz zezwolenie udzielone na okres nie krótszy niż 1 rok.

Kategoria: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi