Kto, kiedy może ubiegać się o udzielenie zezwolenia w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

Dodano: 28.11.2019

O zezwolenie może ubiegać się cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest praca w zawodzie wymagającym ukończenia studiów wyższych albo posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na danym stanowisku. Warunkiem udzielenia zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest również wynagrodzenie miesięczne na poziomie co najmniej 9519,23 zł brutto.

Kategoria: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi