Jestem wspólnikiem spółki z o.o. i pełnię w niej funkcję prezesa zarządu – czy mogę złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w tej firmie na innym stanowisku np. kucharza, czy muszę się ubiegać o zezwolenie na pobyt czasowy...

Dodano: 28.11.2019

w celu wykonywania działalności gospodarczej? 

Jeśli posiadasz udziały w spółce, pełnisz funkcję w zarządzie, złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli posiadasz udziały i jesteś zatrudniony w spółce na innym stanowisku np. kucharza, to będziesz musiał dodatkowo uzyskać osobne zezwolenie na pracę na tym stanowisku. Jednak jeśli jesteś np. absolwentem studiów stacjonarnych w Polsce lub szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce, to zgodnie z § 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, jesteś zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę na dodatkowym stanowisku np. na stanowisku kucharza.

Gdybyś w sytuacji posiadania udziałów w spółce i pełnienia funkcji w jej zarządzie złożył wniosek o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, to odmówimy wszczęcia postępowania. Natomiast jeśli informacja, że posiadasz udziały w spółce i pełnisz funkcję w zarządzie zostanie ujawniona po jego wszczęciu, postępowanie zostanie umorzone. Masz jednak możliwość na przekwalifikowanie wniosku z jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na wniosek na pobyt ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi