Jestem doktorantem na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Obecnie ubiegam się o zezwolenie na pobyt czasowy, ale o pobyt czasowy wystąpię również dla mojej rodziny. Jak się o to ubiegać?

Dodano: 31.10.2021

Wniosek o pobyt czasowy należy złożyć dla każdego członka rodziny oddzielnie: dla osoby studiującej w Polsce będzie to wniosek o pobyt czasowy ze względu na studia, dla członków rodziny wniosek o pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną (ten sam formularz wniosku, ale ze wskazaniem innego - właściwego celu pobytu). Do każdego wniosku należy złożyć odrębny komplet dokumentów, oddzielne opłaty skarbowe za każdy wniosek.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi