Jakie są minimalne wymagania finansowe, które musi spełniać spółka aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w trybie art. 142 ust. 1 pkt 3 lit. b – tryb warunkowy?

Dodano: 28.11.2019

Jeżeli spółka nie spełnia warunków(u) dochodowego oraz nie zatrudnia obywateli polskich/cudzoziemców, należy wykazać, że posiada wystarczające środki które pozwolą spełnić w przyszłości te warunki. Warto przedłożyć dokumenty wskazujące, że spółka/działalność ma wystarczające środki do zaspokajania swoich wierzytelności, posiada środki na pensję dla zatrudnionych pracowników i na pokrycie inwestycji, można wskazać, że spółka posiada środki pieniężne na koncie bankowym.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi