Jakie dokumenty muszę złożyć?

Dodano: 28.11.2019
  • umowę o pracę/zlecenie/dzieło na okres co najmniej 1 roku;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych – dyplom ukończenia studiów lub dokument potwierdzający 5 letnie doświadczenie zawodowe na danym stanowisku np. świadectwo pracy;
  • ubezpieczenie zdrowotne;
  • informację starosty – jeśli nie jesteś zwolniony z konieczności jej przedkładania.
Kategoria: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi