Jaki okres pobytu w Polsce wlicza się do okresu niezbędnego do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Dodano: 29.11.2019

Do okresu pobytu w Polsce wliczany jest:

  • cały okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego
  • cały okres pobytu na podstawie wizy (z pewnymi wyjątkami)
  • cały okres pobyt na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  • cały okres pobytu na podstawie „Niebieskiej Karty UE” wydanej zarówno w Polsce jak i w innym państwie członkowskim UE,
  • cały okres pobytu na terytorium Polski w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej jeżeli przekroczył on 18 miesięcy
  • połowa okresu pobytu na terytorium Polski w przypadku pobytu wydanego na podstawie wizy na studia, zezwolenia na pobyt czasowy na studia lub odbywane szkolenie zawodowe.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi