Jaka jest różnica między zezwoleniem na pobyt stały, a zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego?

Dodano: 29.11.2019

Różne są podstawy, dla których możesz je uzyskać:

  • zezwolenie na pobyt stały jest wydawane dla cudzoziemców którzy mają więzi rodzinne z Polską (polskie pochodzenie, polski małżonek, Karta Polaka);
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego jest wydawane cudzoziemcom, którzy są w Polsce ze względów ekonomicznych – np. praca. Ten typ zezwolenia wydawany jest po co najmniej 5- letnim pobycie w Polsce i spełnieniu innych warunków.

Oba zezwolenia są wydawane na czas nieokreślony. Karta pobytu rezydenta jest ważna 5 lat, a pobytu stałego 10 lat.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi