Jak mogę uzupełnić brakujące dokumenty?

Dodano: 29.12.2022

W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pobyt możesz zostać wezwany do uzupełnienia dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia okoliczności wskazanych w złożonym przez Ciebie wniosku. Dokumenty powinieneś dostarczyć w terminie wskazanym w piśmie. W wypadku niezłożenia wymaganych dokumentów, decyzja zostanie wydana w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie.

Uzupełnione dokumenty złóż osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie - Antresola, pokój A08 (stanowisko nr 18), wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem Portalu Cudzoziemca inPOL. Numerek ,,B” nie jest dostępny w biletomatach w siedzibie Wydziału. Podczas umówionej wizyty przyjmowane będą wyłącznie dokumenty w konkretnej sprawie, poprzez status której dokonano rezerwacji.

UWAGA! Prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów oraz wezwaniami. W danej sprawie umówienie wizyty jest możliwe tylko raz. Załączone do systemu inPOL skany także nie stanowią dowodu w sprawie i musisz stawić się z kopiami dokumentów i okazać ich oryginały Wyłącznie na umówionej wizycie kopie składanych dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu.

Oryginały dokumentów, bądź ich kopie potwierdzone notarialnie, możesz przesłać za pośrednictwem poczty lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności. Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości uzupełnienia braków materialnych pobierając bilet z literą „C”. Bilet z literą „C” przeznaczony jest wyłącznie dla braków formalnych.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi