Jak mogę udokumentować, że mam pieniądze na utrzymanie?

Dodano: 26.11.2019

Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie wystarczających środków na utrzymanie studenta są czeki podróżne, zaświadczenie z banku o limicie na karcie kredytowej, zaświadczenie z banku, którego siedziba mieści się w Polsce, o posiadanych środkach finansowych lub potwierdzenie otrzymywanego stypendium. Pamiętaj, że należy okazać oryginały dokumentów, a w przypadku dokumentów w języku obcym – złożyć je wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Pamiętaj, że musisz mieć wystarczające środki na utrzymanie i podróż do swojego kraju po odliczeniu kosztów zamieszkania. Przelicz ile płacisz za pokój, mieszkanie, akademik, odejmij tę kwotę od środków które posiadasz i przelicz czy nadal masz wystarczające środki na utrzymanie i powrót do kraju.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi