Gdzie/w jaki sposób założyć działalność gospodarczą?

Dodano: 28.11.2019

Jeżeli chcesz dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  zwróć się do Urzędu Miasta/Gminy. W Warszawie właściwy będzie:

  • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Szczegółowe informacje znajdziesz tu.
  • Spółkę z o.o. zarejestrujesz w KRS osobiście lub przez pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata).

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi