Dochód cudzoziemca składającego wnioski w imieniu dzieci jest niewystarczający. Czy może on dołączyć do wniosku dokument potwierdzający prawo do zasiłków/świadczeń (np. 500 plus)?

Dodano: 28.11.2019

Do dochodu nie wlicza się m. in. jednorazowych świadczeń socjalnych, zasiłków celowych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym, świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej, świadczenia wychowawczego tzw. 500+ czy świadczeń dla posiadaczy Kart Polaka. Tym samym środki uzyskiwane za pomocą opisanych powyżej świadczeń nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości dochodu do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.

Kategoria: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi