Czy ubezpieczenie z mojego kraju będzie uznane?

Dodano: 26.11.2019

Do wniosku trzeba załączyć ubezpieczenie zdrowotne pokrywające koszty leczenia w Polsce czyli takie, które umożliwi Ci korzystanie z opieki zdrowotnej w tym szpitalnej (możesz korzystać zarówno z opieki lekarza w przychodni jak i leczenia szpitalnego) lub polisę ubezpieczenia, która potwierdzi pokrycie kosztów leczenia. Pamiętaj również, że ubezpieczenie z Twojego kraju musi zostać okazane w oryginale razem z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi