Czy student starając się o zezwolenie na pobyt w związku z kontynuacją studiów może jako dowód posiadanych środków na utrzymanie dołączyć umowę zlecenie?

Dodano: 26.11.2019

Jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych i wykonujesz pracę, możemy odmówić zezwolenia jeśli pojawią się wątpliwości, co do wiarygodności deklarowanego celu pobytu Polsce. Ocena takiej sytuacji zależeć będzie np. od ilości godzin pracy, dni w jakich jest wykonywana w stosunku do harmonogramu studiów. Składając wniosek o pobyt czasowy w Polsce zawsze podawaj główny cel pobytu w Polsce – jeśli to praca w czasie studiów jest głównym celem Twojego pobytu, powinieneś ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi