Czy cudzoziemiec będący beneficjentem Umowy Wystąpienia (przebywał w Polsce przed 01.01.2021r.), który złoży wniosek na jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, otrzyma stosowne potwierdzenie złożenia wniosku, pozwalające mu na przekraczanie granic?

Dodano: 25.01.2021

Cudzoziemiec będący beneficjentem Umowy Wystąpienia nie podlega przepisom ustawy o cudzoziemcach i w przypadku złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę otrzyma postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Kategoria: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi