Posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium RP oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia / przedłużenie wizy

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni, 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni albo równowartość tej kwoty w walutach obcych. Jednocześnie cudzoziemiec musi posiadać środki finansowe, w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniej jednak niż 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską, 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi