Pełnomocnictwo szczególne

Pełnomocnictwo szczególne jest to pełnomocnictwo zawierane do załatwienia konkretnej czynności prawnej np. odbioru zaproszenia. Powinno ono bardzo wyraźnie i jednoznacznie wskazywać czynność, do której wykonania powołano pełnomocnika. Pełnomocnictwo szczególne powinno zawierać następujące elementy:

  • oznaczanie miejsca i datę jego wystawienia;
  • nazwę pisma, np. "pełnomocnictwo szczególne";
  • dokładnie określonego mocodawcę i pełnomocnika – należy wskazać imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, a także dane z dowodu osobistego albo numer PESEL. Jeśli mocodawcą jest przedsiębiorca, należy wskazać pełne dane firmy.
  • jeśli pełnomocnikiem będzie adwokat lub radca prawny, należy dodać numeru wpisu na listę adwokatów bądź radców prawnych;
  • dokładne określenie sprawy, jaką pełnomocnictwo obejmuje;
  • podpisy mocodawcy;
Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi