Tytuł prawny do lokalu zapraszającego

Dokument, który daje Ci prawo do zajmowania danego mieszkania, np.: umowa najmu, umowa użyczenia, akt własności lokalu, aktualny wypis z ksiąg wieczystych, przydział lokalu spółdzielczego.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi