Słownik pojęć

To aktualny i legalny tytuł pozyskiwania środków finansowych w Polsce. Dokumentami potwierdzającymi źródła utrzymania w Polsce są np. zaświadczenie o zatrudnieniu z wysokością wynagrodzenia wraz z aktualną umową o pracę i rozliczeniem PIT za ubiegły rok. W przypadku umów zawartych na krótki okres jest to raport RMUA wraz z umowami i rozliczeniem PIT za ubiegły rok. Właściwym dokumentem jest też zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych, a w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej są to dokumenty z księgowości, z których wynika, że działalność gospodarcza przynosi dochód łącznie z rozliczeniem PIT za ubiegły rok itp. W uznaniu za repatrianta dowód potwierdzający posiadanie źródeł utrzymania w Polsce nie jest konieczny w przypadku osób, którym przysługują uprawnienia emerytalne lub rentowe na terytorium RP.